Architektura i projekty architektoniczne są głównym tematem działalności naszego biura.
Technika stanowi ich bardzo istotny element i w logicznym powiązaniu z układem architektonicznym współtworzy strukturę tych projektów.
Inwestycje, ich prowadzenie i nadzorowanie są bardzo ważnymi zadaniami, których podejmujemy  się dążąc do najkorzystniejszego zrealizowania założeń inwestorów i przyjętych koncepcji architektonicznych.

DZIAŁALNOŚĆ
ATI Powstała w 1996 roku w wyniku rozwoju, istniejącej od 1986 roku, pracowni projektowej AT Architektura i Technika. Partnerzy tworzący nasz zespół projektowy rozpoczynali działalność w tej pracowni i kontynuowali projekty w biurze ATI. Ponieważ przedstawiony dorobek stanowi dla nas konsekwentną całość przedstawiliśmy w nim także najwcześniejsze prace.


Działalność ATI obejmuje projektowanie w dziedzinie architektury, urbanistyki i aranżacji wnętrz. Projekty mają charakter wielobranżowy, powstają w ścisłej współpracy ze stałym zespołem projektantów i rzeczoznawców różnych specjalności. Oprócz problematyki architektonicznej zawierają także opracowania konstrukcyjne, instalacyjne, technologiczne, drogowe, kosztorysowe, w zakresie projektowania zieleni.


W dorobku zespołu można wyodrębnić następujące grupy tematyczne:

 • projekty obiektów użyteczności publicznej, takich jak: dworce lotnicze, szkoły, obiekty handlowe, obiekty sakralne, rekreacyjne, hotele, stacje paliw z programem towarzyszącym, służby zdrowia;
 • projekty w zakresie mieszkalnictwa;
 • projekty obiektów sportowych: hal sportowych i sportowo-widowiskowych, krytych pływalni;
 • projekty w zakresie budownictwa przemysłowego;
 • projekty urbanistyczne: plany miejscowe, plany: terenów mieszkaniowych, ciągów ulicznych;
 • projekty wnętrz: wnętrza obiektów użyteczności publicznej;
   

ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI: Tomasz Lechowski, Paweł Trębacz, Piotr Trębacz

 

PARTNERZY,  ZARZĄD SPÓŁKI:

 • Tomasz Lechowski – Prezes
 • Paweł Trębacz - Wiceprezes  (w latach 1996-2012)
 • Piotr Trębacz – Wiceprezes