2000 Projekt koncepcyjny zespołu Świątyni Świętej Opatrzności Bożej w Wilanowie w Warszawie

Projekt koncepcyjny zespołu Świątyni Świętej Opatrzności Bożej w Wilanowie w Warszawie wraz z Instytutem Jana Pawła II oraz Domem Rekolekcyjnym. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie SARP.

1989 Dom Opieki Społecznej im. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie

Dom Opieki Społecznej im. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie dla 120 pensjonariuszy, z klasztorem dla 30 sióstr i kaplicą. Powierzchnia budynku: 7500 m2 Wyróżnienie  w konkursie organizowanym przez SARP i “Życie Warszawy” w 1996 r.  na najlepszy budynek zrealizowany w Warszawie w latach 1990-95. ( autorzy arch. arch.:   Wojciech Hermanowicz, Tomasz Lechowski, Marek Żarski ,  AT Architektura i Technika ).