I nagroda w konkursie na siedzibę Urzędu Dozoru Technicznego w Białymstoku