Koncepcja programowo przestrzenna rozbudowy Dworca Lotniczego Warszawa – Okęcie. Projekt zespołu budynków Dworca o powierzchni około 100000 m2 wraz z Placem na zakończeniu ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, we współpracy z firmą ABA Barbara i Janusz Targowscy. Koncepcja posłużyła oferentom, jako projekt wyjściowy w międzynarodowym przetargu na realizację Terminala II-Okęcie