Opracowanie programowo-przestrzenne ulic Grzybowskiej i Żelaznej w Warszawie, wykonane na zlecenie Urzędu Gminy Warszawa Centrum Dzielnicy Wola w 1997 r. (we współpracy z pracownią architekta Piotra Sudry).