Przebudowa i modernizacja Zabudowy fabryki czekolady Cadbury-Wedel przy ulicy Zamoyskiego 28/30 w Warszawie, a tym:

  • budynku biurowego o powierzchni około 3000m2
  • budynku socjalnego z zespołem gastronomicznym o powierzchni około 3250 m2
  • części produkcyjnej, a w niej skrzydła południowego, produkcji pokazowej, nowych części produkcyjnych fabryki, powierzchnia około 2000 m2.
  • zagospodarowania terenu fabryki
  • modernizacji elewacji i wystroju zewnętrznego fabryki