2009 Koncepcja zagospodarowania przestrzennego w strefie śródmiejskiej Płocka
1999
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna, uchwalone w styczniu 2000 r.
1999
Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu Wiązowna Gminna, uchwalony w czerwcu 1998 r.
1998
Plan Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego pod Warszawą. Powierzchnia terenu ok.150 ha.
1997 Opracowanie programowo-przestrzenne ulic Grzybowskiej i Żelaznej w Warszawie.
1993 Plan zagospodarowania zespołu mieszkaniowego Ługi Wschodnie w Otwocku